Raising the standard in logistic security

Winkelwagen is leeg

Wilt u advies op maat of heeft u een vraag?
Bel +31(0)79-3419542 

 

Garantie

SBS verstrekt garantie op de door haar geleverde zaken. De garantie heeft uitsluitend betrekking op gebreken van het goed zelf. Niet zichtbare gebreken betreffende geleverde goederen dient de afnemer binnen acht dagen na ontdekking schriftelijk bij SBS aan te tonen.


De garantie geldt niet, indien:

  • gebreken aan goederen het gevolg zijn van normale slijtage en/of oneigenlijk gebruik
  • goederen aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld
  • gebreken het gevolg zijn van gebruik in strijd met de verstrekte gebruiks- en/of onderhoudsvoorschriften
  • afnemers of door hen ingeschakelde derden – zonder schriftelijke toestemming van SBS – aanpassingen danwel reparaties aan het geleverde hebben verricht.

Wij verwijzen u naar de Algemene Leveringsvoorwaarden op onze website, u kunt deze ook opvragen bij SBS of bij de Kamer van Koophandel.

Alle prijzen zijn exclusief BTW en verzendkosten
Copyright © SBS Security & Safety Products 2018 - Code by eple - Design by StudioWAT